Primair navigatiemenu


Health & Education Ghana

Schooltje en bibliotheek in Agata-Agatanyigbe

Secundair navigatiemenu

Schenkingen

Fiscaal vriendelijk schenken :

  • Via een gift: giften zijn fiscaal aftrekbaar (mits de som van de donaties tussen 1 en 10% van het bruto jaarinkomen ligt met een minimum van € 100).
  • Via een periodieke schenking*
  • Via een legaat of erfstelling**

ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Stichting Health & Education Ghana is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI sinds 1 januari 2008. Dat betekent dat giften aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Vermeld hiervoor het RSIN nummer 812630191 op uw belastingaangifte formulier. Daarnaast kan de Stichting Health & Education Ghana giften en inkomsten uit nalatenschappen belastingvrij ontvangen. De belastingdienst kent de ANBI status alleen toe als de betreffende instelling aan bepaalde voorwaarden voldoet.


* Wij zijn blij met iedere bijdrage, maar een periodieke schenking is het meest welkom. Voor ons betekent dit een 5-jaars garantie, zekerheid en continuïteit. De notariële akte wordt door ons in orde gemaakt.

** Zie www.nalaten.nl .Deze website opent met: ‘Neem een goed doel op in uw testament. Iedereen kan de wereld iets goeds nalaten.’

Voor meer informatie over de mogelijkheden van fiscaal vriendelijk schenken, kunt u contact op nemen met de Stichting, telefoon: 071 34 120 96

Uw giften kunt u overmaken op bankrekening NL51 RABO 0325 9149 66 t.n.v. de Stichting Health & Education Ghana, Hazerswoude.

Bij de keuze van een bepaald project graag de naam van het project op de overschrijving vermelden.