Primair navigatiemenu


Health & Education Ghana

Schooltje en bibliotheek in Agata-Agatanyigbe

Secundair navigatiemenu

Nieuws

20-05-2020 - Verslag winterreis 2019/2020

Wegens familie omstandigheden is er in 2018 geen bezoek aan de projecten gebracht. In 2019 is Ghana weer bezocht en in de “Nieuwsbrief 2019” is melding gemaakt van de vorderingen. Deze is intussen aan alle donateurs verzonden.

15-04-2020 - Financieel jaarverslag 2019

De jaarcijfers van het boekjaar 2019 zijn gepubliceerd. Zie ook “Jaarrekening”.

2-04-2019 - Financieel jaarverslag 2018

De jaarcijfers van het boekjaar 2018 zijn gepubliceerd. Zie ook "Jaarrekening".

28-05-2018 - Algemeen bericht

Wegens familieomstandigheden is er geen reis naar Ghana gemaakt en zal er dit jaar geen “Nieuwsbrief 2018” verschijnen. Door veelvuldig telefonisch- en internetoverleg met de leiders van de projectcomités is er toch een goed beeld omtrent de voortgang van de projecten. Alle donateurs en belangstellenden zijn middels een circulaire hiervan op de hoogte gesteld.

15-04-2018 - Financieel jaarverslag 2017

De jaarcijfers van het boekjaar 2017 zijn gepubliceerd. Zie ook "Jaarrekening".